mgr Anna Grajewska

Nazywam się Anna Grajewska. Jestem magistrem fizjoterapii.

Pracę w zawodzie rozpoczęłam w 2008 roku. Od tego czasu zajmuję się rehabilitacją dzieci od momentu narodzin, aż do wejścia w dorosłe życie. 
W trakcie nauki zawodu utwierdzałam się w przekonaniu, że moją wiedzę i umiejętności chciałabym oddać pracy z dziećmi. 

Liczne praktyki w szpitalach i klinikach, które odbyłam w trakcie studiów upewniły mnie w tym, że moja przyszła praca zawodowa związana będzie z niesieniem fachowej pomocy dzieciom z różnymi dysfunkcjami.

W 2008 roku rozpoczęłam pracę fizjoterapeuty w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie na oddziale rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. 
Chcąc w pełni profesjonalnie zajmować się rehabilitacją dzieci ukończyłam międzynarodowy kurs metody neurorozwojowej i uzyskałam certyfikat terapeuty NDT-Bobath.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii niemowląt, dzieci oraz młodzieży z neurologicznymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i wadami postawy. 

Spotykając się na co dzień z różnymi problemami moich małych pacjentów oraz ich rodziców wykorzystuję najnowszą wiedzę zdobytą na kursach, szkoleniach, warsztatach, wykładach i konferencjach. Jednocześnie podnoszę kwalifikacje poszukując nowych rozwiązań w terapii z dziećmi.


Skontaktuj się ze mną!

tel. 511 088 779

Kwalifikacje